MF samo oszacuje wielkość luki w VAT

Luka w VAT to różnica między tym, co budżet uzyskuje z VAT, a hipotetycznymi wpływami budżetu możliwymi do osiągnięcia, gdyby cała konsumpcja była efektywnie opodatkowana tym podatkiem. Do tej pory Ministerstwo Finansów jej nie…

Gminy nie muszą zmieniać rozliczeń VAT

Samorządowe jednostki budżetowe pozostają odrębnymi podatnikami VAT – taki komunikat wydało Ministerstwo Finansów po wtorkowym rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 311/12).

Od stycznia większe możliwości odliczania VAT przy zakupie samochodu

Ministerstwo Finansów dopiero w trakcie 2014 r. planuje wdrożenie oczekiwanej decyzji Komisji Europejskiej, zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa do potrącania daniny od pojazdów. Do tego czasu obowiązywać będzie ustawa o VAT w bardziej liberalnym brzmieniu.
Strona 1 z 512345